حقوقی

نکات و قوانین ساخت خانه

نکات و قوانین ساخت خانه

🕒 زمان مطالعه: 5 دقیقه یکی از مهم ترین مراحل پروژه های عمرانی، توجه به قوانین ساخت خانه است. در واقع از این قسمت به عنوان یک مرحله دست و پا گیر هم یاد می کنند!…

 
قوانین و مقررات ساخت خانه

قوانین و مقررات ساخت خانه

🕒 زمان مطالعه: 5 دقیقه در مقررات ساخت خانه علاوه بر مجوزهایی که باید از شهرداری، استانداری، دهداری و… جهت ساخت یک خانه گرفته شود، باید به یک سری ضوابط ساخت و ساز هم توجه…